Aschelminthes osztályok

Gyűrűsférgek

Teljes szövegű keresés III.

Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI bemutatja: az ISKOLAINDULÓ!!

Szelvényeiket kívülről nem tudjuk felismerni, noha a test lupe alatt finom gyűrűzöttséget tár elénk; a gyűrűk azonban nem a test szelvényeinek felelnek aschelminthes osztályok.

Mégis az állatok belső anatómiájából világosan látjuk, hogy a fontosabb szervek a test hosszában megismétlődnek s így a piócák is szabályosan szelvényezett lények.

A gyűrűsférgek eredeti sajátosságai náluk elváltoztak, elmosódtak. Így szelvényességük zavart, testüregrendszerük elnyomott vagy erőteljesen módosult, véredényrendszerük is eltér a többi gyűrűsféregétől. Az aschelminthes osztályok anatómiai és ontogenetikai vizsgálatuk azonban kétségtelenné teszik, hogy a gyűrűsférgek közé kell őket sorolnunk. A piócák mellett a korongférgek osztályát Myzostomidea sorolták még ide, melyeket mintegy élősködő tengeri féregfaj képviseli. Az újabb besorolásuk — a Clitellata osztály[ szerkesztés ] Az újabb anatómiai — taxonómiai vizsgálatok szerint nincs akkora űr a korábban szín-gyűrűsférgek altörzsébe Euannelida foglalt csoportok soksertéjűek osztálya — Aschelminthes osztályok kevéssertéjűek osztálya — Oligochaeta és a piócák között.

A piócák külső és belső anatómiájának a mi nagy magyar természetvizsgálónk, Apáthy István volt a leghíresebb ismerője. Harántmetszetük kör vagy vízszintes kerülék, nagyobb mértékben aschelminthes osztályok másodlagosan lapulhat el.

aschelminthes osztályok hogyan lehet eltávolítani a férgek jelentését

Hosszúságuk elsősorban az egy-egy belső szelvényre eső külső gyűrűk számától függ; ez utóbbi egy-egy szelvényre 3, 6, illetőleg 12 melyek közül az első kettő másodlagos redő következtében alkalmilag négynek látszhatik, Piscicolavagy pedig aschelminthes osztályok nek bizonyos csoportosításából származva: 5.

Többnyire csupán a test két vége felé rövidülnek ugyan és fogyatkoznak meg gyűrűik számában a szelvények, de lehetséges ez másodlagos alkalmazkodás útján egyebütt is.

Sok ide-oda hányatás, rendezés után, utoljára Quatrefages, francia zoológus jött rá a helyes nevükre s egyúttal rendszertani helyükre, midőn ő, összekötő jelentőségükre való tekintettel, hídférgeknek: Gephyrea, nevezte el. Ma már a legtöbben vele együtt azt vallják, hogy a csillagférgek módosult, elfajzott gyűrűsférgek. Ez a föltevés mindeneknek előtte a fejlődésükre támaszkodik. Az egyes Gephyreusok egyedfejlődésében is fellép a trochophora-álca, amelyből aschelminthes osztályok gyűrűsférgek esetéhez hasonlóan, a féreg az alsó test megnyúlásával és szelvényeződésével kapcsolatosan fejlődik.

A hiánytalan szelvények száma jellemzi a nemet; a megfogyatkozás oka az illető szelvények gyűrűszámában reductiovalamint megrövidülésük abbreviatio módja, bár alkalmilag a nemet is meghatározza, többnyire csak a fajra nézve irányadó. A szelvényeknek összes, úgy belső, mint külső beosztásában, a hármas szám az uralkodó. A végbéltájék a valószínűleg másodlagos és egyszerű harántrésből támadó végbélnyílást a háti felületen hordja.

aschelminthes osztályok

A hatodik szakasznak 2—3 szelvénye az egész aschelminthes osztályok minden nemében egyaránt tapadókoronggá türemkedett be; ennek nagysága és alakja elsősorban attól függ, hogy tapadásra, avagy helyváltoztatásra használja-e főként az illető nem. A középtest viszonylagos nagysága alkalmazkodás a tápanyagnak ahhoz a mennyiségéhez, melyet valamely fajnak egyszerre magába kell vennie, hogy életét fenntarthassa.

III. OSZTÁLY: PIÓCÁK (HIRUDINEA)

A középtestnek egyenlő étékű gyűrűi általában véve egyenlő szélesek; a testvégek felé azonban fokozatosan keskenyednek. A szájnyílás a hasi felületen van, de elülső határa a testvégtől legfeljebb két megrövidült szelvénnyi távolságban.

férgek neve az emberekben férgek megelőzése terhes gyógyszerekben

A végbélnyílás a háti középvonalban, legfejebb két szelvénynyi távolságban a tapadókorong előtt található. A piócákat lapos testalkatuk parenchimában való gazdagságuk és sörtétlen voltuk miatt szívesen vezetik le planariaszerű ősökből.

aschelminthes osztályok

Ebből a rokonságból azonban nem lehet arra gondolni, hogy a piócák is szaporodnának ivartalan módon, miként több örvényféreg.

Ellenkezőleg magasabbrendű differenciálódottságuk annyira előrehaladt, hogy nemhogy ivartalanul nem szaporodnak, hanem még regenerációra is alig-alig képesek. Még kisebb bőrsebesülésekben is hamarosan belepusztulnak.

darázs paraziták

Emésztőcsövük kezdőszakaszának alkata szerint két rendre oszolnak, úgymint: az ormányosok Rhynchobdellidae és az állkapcsosok Gnathobdellidae családjára.

További a témáról