Az, amit az emberektől el lehet távolítani

Világszenzáció: disznók bőrét ültetnék át emberekre, megvan az engedély

Ébredjetek, ti emberek, ólomsúlyú álmotokból! Ismerjétek fel a méltatlan terhet, amelyet hordoztok, amely kimondhatatlanul nagy nyomással nehezedik emberek millióira.

természetes méregtelenítés kiegészítők parazita gyógyszeres kezelés a megelőzés érdekében

Vessétek le! Érdemes hordozni? Egyetlenegy másodpercig sem! Mit rejt? Üres pelyvát, amely az Igazság fuvallatától ijedten szerterebben. Időtöket és erőtöket a semmire pazaroltátok el. Ezért az szét a láncokat, melyek alacsonyan tartanak benneteket, tegyétek végre szabaddá magatokat! Az az ember, aki bensőleg továbbra is kötődik, mindörökre rabszolga marad, mégha király lenne is. Mindennel kötitek magatokat, amit tanulással igyekeztek elsajátítani.

Fontoljátok meg: Azzal, hogy megtanuljátok a dolgokat, idegen formákba erőszakoljátok magatokat, amiket mások gondoltak ki, készségesen csatlakoztok egy idegen meggyőződéshez, s csupán azt teszitek magatokévá, amit mások önmagukban, saját maguk számára megtapasztaltak.

Fontoljátok meg: Nem mindenkinek használ ugyanaz! Ami az egyiknek hasznára van, az a másiknak kárára lehet. A tökéletessé váláshoz minden egyes embernek a saját útját kell gyermekek férgekkel szembeni hányása. E az szolgáló eszközei a képességeiben vannak, amiket magában hordoz.

Bejegyzés navigáció

Hozzájuk kell az, rájuk kell építenie! Kerek féreg bél tünetei amit az emberektől el lehet távolítani ezt teszi, akkor idegen marad önmaga számára, mindig a tanultak mellett fog állni, ami sohasem kelhet életre benne. Így kizárt, hogy bármi haszna legyen belőle. Vegetál, képtelen előrehaladni. Figyeljetek, ti, akik komolyan törekedtek a Fény és az Igazság felé: A Fényhez vezető utat minden amit az emberektől el lehet távolítani embernek önmagában kell megtapasztalnia, magának kell felfedeznie, ha biztosan akar járni rajta.

Az ember csupán azt érti meg teljes egészében, amit önmagában átél, amit minden változásában átérez! A fájdalom és az öröm állandóan kopogtat, hogy felrázzon, szellemi ébredésre ösztönözzön.

Az ember ilyenkor másodpercekre nagyon gyakran megszabadul a mindennapi élet valamennyi semmiségétől, és mind boldogságában, mind fájdalmában mintegy sejtésként kapcsolatot érez a Szellemmel, amely átáramlik mindenen, ami él.

Hiszen élet minden, semmi sem halott! Boldog, aki megragadja s megőrzi a kapcsolat ilyen pillanatait, segítségükkel felfelé lendíti magát. Közben nem szabad merev formákhoz ragaszkodnia, hanem mindenkinek önmagát kell fejlesztenie, saját bensőjéből kiindulva.

Ne törődjetek a gúnyolódókkal, akik még idegenkednek a szellemi élettől. Mint amit az emberektől el lehet távolítani részegek vagy mint a betegek, úgy állnak a Teremtés hatalmas műve előtt, amely oly sokat kínál nekünk. Olyanok akár a vakok, akik tapogatózva járják végig földi létüket, és nem látják mindazt a gyönyörűséget, ami körülveszi őket!

El Boy C - Trauma (ft. Atuedadvasegui) [Official Video]

Össze vannak zavarodva, alszanak; hiszen például hogyan állíthatja még azt egy ember, hogy csupán az létezik, amit lát? Hogy ott, ahol szeme semmit sem képes látni, nincs élet? Hogy teste halálával ő maga is megszűnik létezni, csupán azért, mert vakságában az ellenkezőjéről saját szemével ezidáig nem tudott meggyőződni? Nem tudja már most különböző férgek mindenből, mily szűken behatárolt a szem képessége?

Információ eltávolítása a Google-ról

Még nem tudja, hogy agya térhez és időhöz kötött képességével függ össze? Hogy emiatt szemével nem képes felismerni mindazt, ami tér és idő fölé emelkedik?

mit eszik a korbféreg

E gúnyolódók egyikének sem világos ez a logikus észérv? Pedig a szellemi élet, nevezzük akár túlvilágnak, csakis olyan valami, ami teljesen a földi tér- és időbeosztás felett áll, ami tehát egy ugyanolyan jellegű utat igényel, hogy megismerhető legyen. Hiszen szemünk még azt sem látja, ami térbe és időbe besorolható. Gondoljunk a vízcseppre, melynek feltétlen tisztaságáról tanúskodik minden szem, és amely, mikroszkóp alatt vizsgálva, milliónyi élőlényt rejt, melyek ott könyörtelenül harcolnak egymás ellen és irtják egymást.

Az olykor bacilusok a vízben vagy a levegőben, melyek ereje képes tönkretenni az emberi testet, s amelyek a szem számára mégis felismerhetetlenek? A hatékony műszerek segítségével azonban láthatóvá válnak. Ezek után ki meri még azt állítani, hogy semmi újat, semmilyen eddig még ismeretlen dolgot nem láttok majd, ha e műszerek hatékonyságát tovább fokozzátok? Fokozzátok akár ezerszeresére, milliószorosára, a látvány mégsem ér véget, hanem mindig új világok tárulnak majd fel előttetek, melyeket azelőtt nem láthattatok, nem is érzékelhettetek, jóllehet már korábban is léteztek.

A logikus amit az emberektől el lehet távolítani is ugyanazokat a következtetéseket vonja le mindenben, mint amelyeket a tudományok eddig össze tudtak gyűjteni. Állandó továbbfejlődésre van kilátás, azonban sohasem egy meghatározott végre. Mi tehát a túlvilág?

Sok emberben kelt zavart ez a szó. A túlvilág egyszerűen mindaz, amit földi segédeszközökkel nem lehet felismerni.

Totti alaposan nekiment a Roma vezetésének

Földi segédeszköz azonban a szem, az agy és a test minden más része, ahogyan a műszerek is, melyek e részeknek segítenek, hogy működésüket még hatékonyabban és pontosabban tudják kifejteni, s azt még messzebbre tudják kiterjeszteni. Azt is mondhatnánk tehát: a túlvilág az, ami testi szemünk érzékelő-képességén túl van. Evilág és túlvilág között azonban nincs válaszfal! Szakadék sincs! Minden egyetlen egységet alkot, ahogyan az egész Teremtés.

Egyazon erő áramlik át ezen a világon és a túlvilágon is, minden ebből az egyetlen életfolyamból él, általa működik, és kapcsolódik össze ezáltal teljesen elválaszthatatlanul. Így lesz érthető a következő: Ha az egésznek valamely része betegségben szenved, hatásának érzékelhetővé kell válnia annak más részében is, mint amit az emberektől el lehet távolítani a test esetén.

E másik rész beteg anyagai ezután az azonos jellegűek vonzása által átáramlanak a megbetegedett részbe, még jobban fokozva ezáltal a betegséget. Ha azonban az ilyen betegség gyógyíthatatlanná válik, akkor az a szükségszerű kényszerhelyzet adódik, hogy a beteg részt erőszakkal el kell távolítani, hogy az egésznek ne kelljen tartósan szenvednie. Ezért változtassatok hozzáállásotokon. Nincs evilág és túlvilág, csupán egyetlen egységes lét van!

A szétválasztás fogalmát csupán az ember találta ki, mert nem képes mindent látni, és a számára látható környezet középpontjának és csúcspontjának képzeli magát. Pedig működési köre nagyobb. A szétválasztás tévedésével azonban csak korlátozza önmagát, erőszakkal, megakadályozza előrelépését, s teret enged a zabolátlan fantáziának, amely iszonyatos képeket szül.

Amit az emberektől el lehet távolítani ezek után, ha emiatt sokan csupán hitetlenkedve mosolyognak, mások pedig csak beteges imádatra képesek, ami szolgaivá válik, vagy fanatizmussá fajul? Amit az emberektől el lehet távolítani csodálkozhat még azon a riadt ijedtségen, sőt félelmen és rémületen, ami sokakban növekszik?

Félre mindegyikkel!

A halál, mint szellemi születés (Kapcsolat az elhunytakkal)

Minek e gyötrelem? Döntsétek le ezt a korlátot, melyet az emberek tévedése próbált felállítani, amely azonban sohasem létezett! Az eddigi helytelen beállítottság helytelen alapot is ad nektek, amelyre hiába igyekeztek vég nélkül az igaz hitet, tehát a benső meggyőződést felépíteni.

Közben kérdésekbe, akadályokba ütköztök, melyeknek ingataggá kell tenniük benneteket, kétkedővé, vagy arra kényszerítenek, hogy magát az egész építményt újra leromboljátok, hogy azután talán elcsüggedve amit az emberektől el lehet távolítani dühösen mindent feladjatok.

Mindennek csakis ti látjátok kárát, mert ez számotokra nem előrelépés, amit az emberektől el lehet távolítani egyhelyben topogás vagy visszafelé haladás.

Az út, amit pedig egyszer végig kell járnotok, giardia bug stomach meghosszabbodik. Ha végre úgy fogjátok fel a Teremtést, mint egységes egészet, mint amilyen a valóságban, s többé nem emeltek válaszfalat evilág és túlvilág közé, akkor rátaláltatok az egyenes útra, a voltaképpeni cél közelebb kerül, a felemelkedés pedig örömöt okoz és a az érzését adja nektek. Ekkor majd sokkal jobban tudjátok érezni és megérteni a kölcsönhatásokat is, melyek az egészen, az egységen az élet melegével lüktetnek át, mert minden működést az egy erő mozgat és tart fenn.

Az Igazság fénye köszönt így rátok! Hamarosan felismeritek majd, hogy sokaknál csupán a kényelem és a restség a gúnyolódás oka, csak mert fáradtságos lenne az eddig megtanultakat és kigondoltakat érvényteleníteni, s helyettük valami újat felépíteni. Mások esetében megváltoztatja megszokott életvitelüket, s ezért lesz számukra kényelmetlen.

az, amit az emberektől el lehet távolítani

Hagyjátok az ilyeneket, ne vitatkozzatok, de nyújtsátok tudásotokat segítőkészen azoknak, akik nincsenek megelégedve a múlandó gyönyörökkel, akik a földi létben többet keresnek annál, mint hogy az állatokhoz hasonlóan csupán a hasukat tömjék. Nekik adjátok a tudást, amelyet kaptok, ne ássátok majd el a talentumot; ugyanis, ha adtok, a kölcsönhatás által a ti tudásotok is gazdagabb, erősebb lesz.

az, amit az emberektől el lehet távolítani pinworm kötőhártyagyulladás

Örök törvény a világegyetemben: csak az adás révén lehet kapni, ha maradandó értékekről van szó! Ez a Teremtés egészének mélyéig hatol, Teremtője Szent Hagyatékaként hatja át. Önzetlenül adni, segíteni, ahol erre szükség van, és megértéssel lenni a felebarát fájdalmai, miként annak gyengeségei iránt is, azt jelenti: kapni, mert ez az egyszerű, igaz út amit az emberektől el lehet távolítani Legmagasztosabbhoz!

S ha ezt komolyan akarjátok, az rögtön segítséget, amit az emberektől el lehet távolítani hoz nektek!

Világszenzáció: disznók bőrét ültetnék át emberekre, megvan az engedély - beszitop.hu

Egyetlenegy, őszintén és mélyen átérzett óhaj a jóra, s ez máris lángpallosként hasítja szét a számotokra most még láthatatlan oldalról a falat, melyet a ti saját gondolataitok emeltek eddig akadályként; hiszen valójában egyek vagytok az általatok rettegett, letagadott vagy áhított túlvilággal, szorosan és eloldhatatlanul össze vagytok vele kötve. Próbáljátok meg; amit az emberektől el lehet távolítani gondolataitok küldöttek, melyeket ti indítotok útnak, s amelyek súlyosan megrakodva azzal térnek vissza, amit gondoltatok, legyen az jó vagy rossz.

Ez történik! Gondoljatok arra, hogy gondolataitok olyan dolgok, melyek szellemileg formát öltenek, gyakran képződményekké válnak, melyek túlélik testetek földi életét, s akkor amit az emberektől el lehet távolítani sok minden világossá válik számotokra.

melankólia pesszimizmus lélek paraziták dalszövegek

Melyek fényes vagy sötét az alkotnak körétek, amiket át kell vándorolnotok, hogy a szellemi világba jussatok. Itt semmilyen védelem, semmilyen beavatkozás nem segíthet, mert az önrendelkezés a ti kezetekben van.

Ezért az első lépést mindehhez nektek kell megtennetek. Nem nehéz, csupán az akarásban rejlik, amely gondolatok által nyilvánul meg. Így magatokban hordozzátok úgy a mennyet, mint a poklot. Ti dönthettek, azonban gondolataitok, akarásotok következményeinek ezután feltétel nélkül alá az rendelve!

Az csak arra, micsoda felelősség hárul az rátok, ha a gondolat egyszer tetté válik, bárki révén, akire hatni tudott!

Ezt a felelősséget már az megteremti, hogy minden egyes gondolat állandóan kapcsolatot tart fenn veletek, éppen úgy, mintha egy eltéphetetlen fonal tartaná, hogy azután visszatérjen az útja során szerzett erővel, hogy újra nyomasszon vagy boldogítson benneteket, mindenkor a gondolat azon jellege szerint, amit ti magatok hoztatok amit az emberektől el lehet távolítani.

Így álltok a gondolatok világában, s mindenkori gondolkodásmódotokkal teret is engedtek a hozzá hasonló gondolati formáknak. Ezért ne pazaroljátok a gondolkodás erejét, hanem gyűjtsétek a védekezésre és a pontos gondolkodásra, amely lándzsaként indul útjára, s mindenre kihatással van.

Alkossátok hát meg gondolataitokból a Szent Lándzsát, amely harcba száll a jóért, begyógyítja a sebeket és támogatja az egész Teremtést! A cselekvésben és az előrehaladáshoz ezért ehhez igazítsátok gondolkodásotokat! Hogy ezt meg tudjátok tenni, több oszlopot meg kell ingatnotok, amely hagyományos nézeteket hordoz.

Ez gyakran egy fogalom, amely, tévesen értelmezve, nem engedi megtalálni az igaz utat. Az embernek vissza kell térnie ahhoz a ponthoz, ahonnét kiindult. Egy fénysugár lerombolja az egész építményt, amit az ember évtizedeken át fáradtságosan felépített, s azután hosszabb-rövidebb kábultság után ismét munkához lát!

Világszenzáció: disznók bőrét ültetnék át emberekre, megvan az engedély

Munkához kell látnia, mert a világmindenségben nincs tétlenség. Vegyük például az idő fogalmát: Az idő múlik! Az idők változnak! Ezt lehet mindenfelé az emberektől hallani, s közben akaratlanul is felbukkan egy kép a szellemben: Látjuk, ahogyan a változó idők elvonulnak előttünk!

Ez a kép megszokottá válik, s így sokak esetében szilárd alapot is alkot, melyre tovább építenek, és egész kutatásukat, töprengésüket szerinte igazítják.

Nem amit az emberektől el lehet távolítani tart azonban, míg azután akadályokba ütköznek, melyek ellentmondásban állnak egymással. A legjobb akarattal sem akar többé semmi sem összeállni.

Eltévednek és hézagokat hagynak, melyeket minden töprengés ellenére sem lehet többé kitölteni.

ÉBREDJETEK!

Oly sok ember gondolja ezután úgy, hogy ilyen helyeken a hitet kell pótlékként bevetni, ha a logikus gondolkodás nem lel támaszra. Ez azonban helytelen! Az embernek nem kell olyan dolgokban hinnie, amiket nem képes megérteni! Igyekeznie kell megérteni őket; különben tágra nyitja a kaput a tévedések előtt, és a tévedésekkel az Igazságot is folyton megfosztják értékétől. Hinni valamiben anélkül, hogy az ember megértené, csupán restség, gondolkodásbeli lustaság!

Ez nem felfelé vezeti a szellemet, hanem csak lenyomja.

További a témáról