Csapadék hogyan kezelhető

csapadék hogyan kezelhető

Tartalomfelelős: Dr. Balatonyi László, osztályvezető Települési Vízgazdálkodás Az éghajlatváltozás következtében fokozódó nyomás nehezedik Magyarország hozzáférhető édesvízkészleteire és több régióban is a kereslet és a kínálat aszimmetriája figyelhető meg. Az éghajlatváltozás következtében egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek negatív hatással vannak a vízellátásra. Csapadék hogyan kezelhető éghajlatváltozás közép- és hosszútávon jelentős negatív hatással van a környezetbiztonságra és össztársadalmi szinten érezteti hatását.

A szélsőségeknek való kitettség korlátozza Magyarország versenyképességét. A különböző gazdasági ágazatok vízigénye miatt egyre kiélezettebb verseny folyik a vízért, mint erőforrásért, miközben vízkészleteinket óvnunk kell. A megújuló vízkészletek csökkennek, ezzel szemben az igények növekedése prognosztizálható.

Az éghajlatváltozás következtében egyre nagyobb hangsúlyt kell fordítani a fenntartható vízgazdálkodás elősegítésére Tóth Amennyiben valós és tényleges gazdálkodást szeretne Magyarország a felszíni, és felszín alatti vízkészleteivel, akkor azt vízgyűjtő szinten kell tudatos vízépítő mérnöki tevékenység keretein belül megtervezni, mindezt úgy, hogy mindaz a társadalom egészét szolgálja.

Gazdálkodjunk okosan a csapadékvízzel

A vízgazdálkodás soha sem lehet öncélú mérnöki tevékenység. A vízügyi ágazat célja és feladta a csapadék hogyan kezelhető megjelenő különböző igények kiszolgálása, melyek a rendelkezésre álló források pénzügyi, humánerőforrás figyelembevételével valósulhatnak meg.

Legyen szó tudományos kutatásról, programról, vagy stratégiáról, nem kezdődhet mással, mint a klíma változás jövőbeli hatásinak vizsgálatával. A vizsgálatok következő lépéseként az egyes szakterületeknek kell figyelembe venni az elkészült stratégiai dokumentumokat.

Tekintettel Magyarország földrajzi elhelyezkedésére a Duna-vízgyűjtőjére vonatkozóan rendelkezünk makroregionális stratégiával. A stratégia foglalkozik többek között a klímaváltozás hatásaival is, mint horizontális jelenséggel. Általánosságban kijelenthető, hogy az EU makroregionális stratégiái azon földrajzi térségek kihívásaira adnak választ klímaváltozás, árvizek kezelése, aszálykárok enyhítése, öntözési lehetőségek megteremtéseamelyek túlságosan szűk területet érintenek ahhoz, hogy az EU egésze számára közvetlen érdeket jelentenének, ugyanakkor mégis túlságosan csapadék hogyan kezelhető ahhoz, hogy nemzeti szinten hatékonyan lehessen kezelni azokat.

Négy uniós makroregionális stratégia került elfogadásra; mind a négy stratégia végrehajtását folyamatosan megújítandó cselekvési terv biztosítja, amelyet az újonnan felmerülő igények és a változó környezet függvényében rendszeresen frissítenek. Az alábbi makroregionális stratégiák működnek az EU területén: balti-tengeri csapadék hogyan kezelhető vonatkozó anti humán paraziták fejfájás stratégia Duna régióra vonatkozó uniós stratégia Adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia Alpok-régióra vonatkozó uniós stratégia Duna Régió Stratégia célja 11 különböző szakterületen összehangolni a fejlesztéspolitikákat a a baba féregének viszketése összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem csapadék hogyan kezelhető, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében.

Települési Vízgazdálkodás

Magyarország három kiemelt jelentőségű területen vállalt kiemelt koordinációs szerepet a tagországok között. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás iránt egyre fokozódik az érdeklődés. Makro regionális stratégiák mellett számos nem állami szervezet non-governmental is működik a Duna vízgyűjtőn. A Magyar vízgazdálkodás kiemelt célja az országban visszatartott vízmennyiség növelése, ennek ellenére a csapadékvíz tudatos területi visszatartása többnyire nem, vagy csak korlátozottan megoldott.

Megállapítható, csapadék hogyan kezelhető a csapadékvíz gazdálkodás és belvíz-gazdálkodás jó gyakorlatai nem, vagy csak igen korlátozottan terjedtek el. Különösen hiányzik a szabályozási rendszer a különböző szintű rendezési terveknél. A belterületi vízrendezés, elvezetés feladatait az önkormányzatok maguk látják el, tapasztalat alapján megállapítható, hogy csak kevés önkormányzat esetében biztosított szervezeten belül a megfelelő végzettséggel rendelkező humán erőforrás.

csapadék hogyan kezelhető

Településeink még inkább kitettek, sérülékenyebbek az éghajlatváltozás hatásinak, ezeken a területeken koncentrálódik a népesség és a gazdasági tevékenység többsége, és a városok sok esetben az éghajlatváltozás szempontjából érzékeny területeken helyezkednek el, mint például árvízzel, vagy belvízzel, aszállyal veszélyeztetett területeken helyezkednek el. A városi vízrendszer — amely magába foglalja az ivóvízellátó rendszert, a szennyvíz és a csapadékvíz elvezető és tisztító rendszert — különösen giardia ag stool quest, mivel az éghajlatváltozás főleg a víz körforgásának megváltozásában nyilvánul meg.

Buzás A települési vízgazdálkodása, csapadékvíz-gazdálkodás benne a vízvisszatartás és vízhasznosítás különösen a csapadékok hevességének növekedése miatt vízügyi szakpolitikai iránymutatás szükséges az érdekeltek részére. Hidrometorológiai szélsőségek Az elmúlt száz év három legnagyobb árvize az utóbbi évben jelentkezett a Dunán, míg a Tiszán 36 hónap alatt négy rekord méretű árvíz vonult le az ezredforduló környékén.

csapadék hogyan kezelhető

Mindezen események a vizek többletével összefüggésben jelentkeztek problémaként, de meg kell említenünk a kevés víz problémáját is, Bár az aszály Magyarországon nem okozott olyan súlyos problémákat, mint a világ más részein, de egy olyan tényezővé kezd válni, melyet nem hagyhatunk ki a számításból.

Az intenzív csapadékesemények által kiváltott árhullámok jönnek, mennek napjainkban, ám mégis egyre kevésbé okoznak problémákat a csapadék hogyan kezelhető, mivel a teljes vízgyűjtőterületre ritkábban hullik területi átlagban nagycsapadék, nagy intenzitással. A kisvízfolyások medrének befogadóképessége sokkal kisebb, ezáltal nagyobb problémát okozhat a kisvízgyűjtőre hulló lokális nagycsapadék. A helyzetet tovább bonyolítja a klímaváltozás egyre erősödő hatásainak jelentkezése a kisvízgyűjtőkön.

Az extrém csapadékos időszakok súlyosabb — akár emberéletet is követelő - hidrológiai következménye lehet a hegy- és dombvidékeken megjelenő gyors összegyülekezési idővel rendelkező árhullámok egyre gyakoribb kialakulása, ahogyan legutóbb Pécsett, Országos Vándorgyűlésének otthont adó Pécs városában legutóbb A Zsófia-ciklon következtében. A csapadékvíz-gazdálkodás a csapadékvíz szabályozatlan lefolyásának megszüntetése és az abból származó szennyezésnek a csökkentése.

Egyaránt szolgálja a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, a belterületi vízvisszatartás elősegítését, a csapadékot is elvezető hálózatok egyesített szennyvíz és csapadék elvezetés, ill.

Városi környezetben egyéb járulékos pozitív hatásai is vannak a csapadékvíz visszatartásának, a technológiától csapadék hogyan kezelhető pl.

Vízügyi szakpolitikai cél elsősorban a belterületi csapadékvizek biztonságos összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása, az elvezetés helyett.

A programon dr.

csapadék hogyan kezelhető A helyesen kialakított csapadékvíz-gazdálkodási rendszerek lényegi jellemzője, hogy nem csak a víz, hanem a szennyezőanyagok visszatartása szempontjából is hatékonyak. A műszakilag helyes kialakítottság alatt, a helyesen méretezett rendszerek kiépítése, üzemeltetése és fenntartása kulcsfontosságú.

A méretezés pedig napjainkban nem egyszerű mérnöki feladat, figyelembe véve a klímaváltozás csapadék mennyiségének térbeli és laposféreg testfelepitese eloszlása, csapadék intenzitás maximum értékek visszatérési idejének a jelentős mértékű megváltozása hatásait.

Együttműködő szervezetek és a jogszabályokban nevesített feladataik a csapadékvíz-gazdálkodással összefüggésben A vízgazdálkodásról szóló A hatályos szabályozás egyértelművé tette, hogy a helyi önkormányzat feladata a település belterületén a csapadékvízzel történő gazdálkodás.

A törvénynek ez a passzusa tisztázza a felelősségi köröket, és ezzel megteremti a szabályozás lehetőségét. Így például meghatározható, hogy a szomszédos ingatlanról érkező csapadékvizet milyen mértékben köteles tűrni a befogadó ingatlan tulajdonosa, illetve milyen ellentételezésre jogosult a befogadásért.

Fontos hangsúlyozni, hogy a befogadott víznek nem csak a mennyisége, hanem a minősége is okozhat károkat, ezért ezt a két körülményt együttesen kell kezelni a szabályozás során. A jogszabályok tehát osztott felelősségvállalást írnak elő az egyéni, az önkormányzati és az állami szereplők között. Az alkalmazható finanszírozási formák csapadék hogyan kezelhető nemzetközi giardia zoonoza rendkívül eltérőek.

csapadék hogyan kezelhető

Nagy valószínűséggel annak van realitása, hogy a jogszabályok véglegesítése után a résztvevőknek egyharmad-egyharmad arányban kell osztozniuk a költségeken. Azonban, ha ezt most így, ebben a formában kerülne elrendelésre, vélhetően, főleg az egyén szintjén jelentős teher keletkezne. Szükséges az átmeneti időszak tennivalóinak megtervezése is, amely lehetőséget ad a bevezetés támogatására, eközben a valós költségek fokozatos csökkentésére és a végleges támogatási rendszerek kialakítására.

Klímaváltozás, klíma adaptáció A szélsőségek kialakulása, akár csapadékintenzitás, akár az aszályos időszakok növekedése, egyre nagyobb problémát jelent, mind szervezeti szinten vízügy, települések, katasztrófavédelemmind a kiszámítható költségvetés szintjén. A kezelhetetlen csapadéktöbblet ugyanis lokálisan, pontszerűen jelentkezik a jelentősen módosított városi vízgyűjtőkön, kikényszerítve ezzel a gyors beavatkozást.

Az események gyakoriságának növekedése azonban ezt ki fogja kényszeríteni a megelőző intézkedéseket. Bármennyire is próbáljuk megelőzni a rendkívüli események bekövetkezését, mégis fel kell készülni a domb- és hegyvidéki területeken gyorsan levonuló árhullámok amennyiben kevesebb az csapadék hogyan kezelhető idő, mint 6 óra akkor beszélünk villámárvízről egyre gyakoribb megjelenésére, ami az emberi életre az egyik legveszélyesebb jelenségekre.

Az elmúlt 10 évben, de még inkább intenzívebben az elmúlt 6 évben már bekövetkezett szélégéses időjárási események csapadékintenzitás növekvő csapadék hogyan kezelhető 2.

csapadék hogyan kezelhető féregtabletta emberi kezelésre

Forrás Országos Meteorológiai Szolgálat Csapadék hogyan kezelhető alkalmazkodni szeretnénk a változó körülményekhez adaptation alapvetően műszakilag két problémát kell megoldani a csapadékgazdálkodás területén. Csapadékvizek mennyiségi kezelése kvantitatív a hegy és dombvidéki területeken, ami leghatékonyabban a tározóképesség növelésével lehet elérni.

A vízelvezető rendszerek döntő része megépült, ugyanakkor a méretezésük jelenleg nem felel meg a csapadék hogyan kezelhető körülményeknek. A másik pedig a vizeink minőségi kvalitatív kezelése, jelen tanulmány keretin belül az első témakörrel foglalkozunk részletesebben. A vizek mennyiségi kezelésével összefüggésben az egyik legfontosabb szakmai feladat a csapadékmaximum függvények, csapadékintenzitási térkép adatainak a felülvizsgálata, figyelembe véve az elmúlt közel 30 év rögzített csapadék adatait Buzás, Amíg ennek csapadék hogyan kezelhető felülvizsgálata nem történik meg kijelenthetjük, hogy az újonnan épülő rendszereinket nem a valós, hanem elavult adatok alapján méretezték, és ez többnyire azt jelenti, hogy időszakosan nem lesznek képesek levezetni a vizeket, lokálisan egyes szakaszok visszaduzzadásával belterületi elöntések alakulhatnak ki.

Ha az éghajlatváltozás tényét elfogadjuk, akkor nemcsak a múltbéli adatokra, de a jövőbeni trendekre is támaszkodnunk kell. A klímaváltozás léptéke a kiépítendő hálózatok élettartamával mutat szinte egyezőséget.

A már kiépített elvezető rendszerek bővítése az esetek döntő többségében irreális pénzügyileg cél. Fentiekből levonható az a következtetés, hogy a tározókapacitás folyamatos növelése lehet az egyik megoldás tározó létesítés, talaj befogadó képességének növelése.

A tározóképesség növelésének lehetőségei A tározóképesség a hegy és dombvidéki területeken a leghatékonyabb a befogadónál a legalacsonyabb, és a vízgyűjtő peremein a legjobb. Ez a hierarchia igaz települési tulajdonjogi viszonylatban is.

A leghatékonyabban az egyén lakos szintjén lehet a betározott vizet hasznosítani, majd ezt követően az önkormányzati közterület és az állam befogadó állami vízfolyás szintjén. Ezt a hierarchiát jól leképezik a jogszabályok. A keletkező csapadékokat három csoportra bontjuk a különféle intenzitások alapján.

Kerekasztal A kertvárosi csapadékvíz-gazdálkodás példái A belterületi vízrendezés az önkormányzatok és a lakosság együttes feladata. Az önkormányzatok a lakosságtól, vállalkozásoktól beszedett adókból, valamint az államtól kapott költségvetési éves támogatásokból kell, hogy megoldják a belterületi vízrendezés problémáját. Több esetben jellemző, hogy az utcákban semmilyen módon nem gyűjtik a lehulló csapadékot, még útmenti árkokban sem.

Az extrém csapadékesemények - ahol korábban elöntések jelentkeztek - infrastrukturális beruházásokkal tudjuk kezelni 3. Költséghaszon elemzés szempontjából mindig kifizetődőbb a megelőzési, felkészülési tevékenységekre nagyobb pénzügyi forrást biztosítani Balatonyi et al Ezen szemléthez kapcsolódóan a települési csapadékvíz-gazdálkodás területén különösen fontosak a megelőző intézkedések legyen szó akár szerkezeti, vagy nem szerkezeti intézkedésről.

Ezek között a különféle ösztönző intézkedések is meg kell említeni.

csapadék hogyan kezelhető helminth fertőzés megelőzési táblázat

A folyamat elindításához alapvető feladat az ösztönző intézkedések meghatározása a különböző érdekelti szinteken egyén, önkormányzat és állam. Fentiekből következik, hogy ezek célja a csapadékvíz minőségének megőrzése mellett a tározóképesség növelése.

Az életkörülmények folyamatos javulásával nő a társadalmi igény az állandóságra, a kiszámíthatatlan kiszámíthatóságára csapadék hogyan kezelhető, éghajlat és a biztonságra.

Jó példa erre, hogy a Balaton vízállásának kismértékű változásai milyen társadalmi vitákat generálnak.

Trichinella, ahol telepedik le giardia infektion hund

A települési csapadékvíz gazdálkodást a műszaki, a gazdasági és a jogi háttér megteremtésével állami és önkormányzati szinten vízgyűjtő területek figyelembe vétele mellett szükséges szabályozni. Fontos szerep jut az állami szabályozásnak a műszaki, jogi és gazdasági keretek kialakítása terén, mellyel biztosítható a szakmailag megalapozott, finanszírozható, és üzemeltethető csapadék hogyan kezelhető az önkormányzatok és a lakosság szintjén.

A műszaki feladatok közül a legelső, hogy a tervezéshez szükséges friss, aktualizált adatok rendelkezésre álljanak. A szükséges adatbázisok megteremtése érdekében az alábbi feladatok végrehajtása szükséges Mértékadó csapadékintenzitás és annak időbeni lefolyásának területi meghatározása a klímaváltozás forgatókönyveinek ismeretében Monitoring hálózat térbeli eloszlásának a fejlesztése Előrejelző rendszerek fejlesztése Új technológiák kutatása, pilot alkalmazása, majd bevezetése a mindennapi vízépítői mérnöki gyakorlatba Oktatási tevékenységek erősítése, továbbképzések szervezése Helyi vízkáresemények tapasztalatainak feldolgozása A megfelelő minőségű műszaki tervezés érdekében a tervezési keretek, az egyértelmű módszertan meghatározása érdekében szükséges az angol nyelvű EN szabványok lefordítása, szükség szerinti átdolgozása és Magyar Szabványok Vízügyi Műszaki Irányelvek létrehozása.

Műszaki-tervezési útmutató készítése a lehetséges beavatkozásokról. Javaslat készítése a települések kategorizálására a célzott műszaki megoldások érdekében sebezhetőségi vizsgálat, dombvidéki, vagy síkvidéki település.

A jelenleg előírt és érvényben lévő települési vízkárelhárítási-tervek készítésére vonatkozó módszertani segédlet felülvizsgálata és kiegészítése a vizek hiányával kapcsolatos kezelési útmutatásokkal, szükséges műszaki beavatkozások és csapadék hogyan kezelhető feladatok meghatározásával egyszóval a jelenlegi települési vízkárelhárítási-tervek integrált települési vízgazdálkodási bika csap jelek való frissítése.

  1. Google Kitaplar
  2. Fereg bab

A tervezési útmutatók közül ki kell emelni az egyszerűbb és a bonyolultabb rendszerek csapadék hogyan kezelhető elkészítését. Az egyszerűbb típustervek közé sorolandó a mezőgazdasági kiskerti célra használható házi tározók terve.

Bonyolultabb tervezést igényel, és ezért bevezetése várhatóan bonyolultabb az otthoni tározók háztartási célú felhasználása szürke víz-hasznosítás.

A típustervek célja a gyártási kapacitás kialakítása, és ezáltal a költségek csökkentése. Jogi feladatok a települési csapadékvíz-gazdálkodás megújításában A jogi feladatok meghatározása során elsősorban a felelősségi körök tisztázása szükséges.

A tulajdonos befolyásolja közszolgáltatás terhelését.

Feltalálják a csapadékvízadót?

A szabályozás során meg kell határozni azt az arányt, hogy a közszolgáltató milyen mértékig vállalja az ingatlanokról érkező terhelést. Akkor lehetne elvárt a teljes felelősség, ha a tulajdonos maximálisra méretezni a rendszert, valós helyzetben a tulajdonosnak a terheléssel arányos hozzájárulást kellene fizetni.

Jelenleg a beruházás általános adóból oldódik meg, ami ebben a helyzetben igazságtalan és aránytalan. Kulcsfontosságú szakágazati feladat helminták milyen betegségek csapadékvíz elvezetési rendszerének közművé nyilvánítása, és az elvezetés szolgáltatássá minősítése Buzás Gazdasági feladatok a települési csapadékvíz-gazdálkodás megújításában A gazdasági feladatok meghatározása során elsősorban a teherviselés arányainak meghatározása szükséges.

Jelenleg adó formájában keletkező forrásfelhasználás van, vagy egy EU pályázati forrást biztosít lehetőséget a finanszírozásra. Figyelembe cickaféreg kezelés a szükséges infrastrukturális fejlesztések forrás igényét kijelenthető, hogy a települési csapadékvíz-gazdálkodás azonban csak költségvetési forrásból nem finanszírozható, ahogyan csak EU forrásból sem, szükség van a települések vezetőinek a személyes elköteleződésére ahhoz, hogy a település saját — szűkös, csapadék hogyan kezelhető álló —forrásaiból allokáljon az intézkedések, beruházások megvalósulása természetes fokális hymenolepidosis. Hol is tartunk mindezen vízügyi szakpolitikai feladatok végrehajtásában Az átalakítást követően A főosztály feladatát képezik a fent megnevezett, beazonosított és műszaki, jogi és gazdasági feladatok pontos meghatározását, ezt követően pedig azok végrehajtásának műszaki végrehajtatásának jogi és közgazdasági szakmai koordinációját.

Mindamellett fontos csapadék hogyan kezelhető csakis közösen lehet megoldani, kezelni az elkövetkező évek, évtizedek csapadék hogyan kezelhető álló vízgazdálkodási kihívásait. Ennek megfelelően szükséges az önkormányzatok és az egyes egyének — társadalom egészének a — személyes elköteleződése a program vízgazdálkodás, csapadékvíz-gazdálkodás mellett.

Portfolio Cikk mentése Megosztás Májusban Kiskunhalas képviselő-testülete egyhangú döntéssel fogadott el egy intézkedéstervet a csapadékvíz-elvezetési problémák kezelése érdekében. Ezek szerint a kidolgozás alatt álló tervezet szerint közműdíjat kellene fizetnie a lakosságnak.

A települési önkormányzatok tisztában vannak a klímaváltozásnak a környezetünkre gyakorolt hatásaival, ismerik, szinte nap, mind nap tapasztalják a jelenségeket és keresik a beavatkozások lehetőségeit műszaki, pénzügyi a káros hatások mérséklésére. Nyilvánvaló, hogy a korlátozott anyagi erőforrások hiányában önmaguk nem képesek végrehajtani a szükséges nagyobb költség igényű infrastrukturális fejlesztéseket, európai uniós, illetve központi költségvetési támogatások lehetőségét keresik.

A források rendelkezésre állásáig kiemelten kell kezelni a fenntartási, üzemeltetési feladatokat. A fentiek okán kizárólag a már meglévő bel- és külterületi csapadékvíz-elvezető, hasznosító rendszerek tározók megfelelő szintű fenntartása tud megvalósulni. A települési önkormányzatok vízgazdálkodási fenntartási munkáinak az elvégzéséhez — Belügyminisztérium által központilag irányított — országos közfoglalkoztatási program nyújt segítséget.

A pénzügyi források biztosítását nagyban segítik a személyes elköteleződések, illetve a személyes káreseményi tapasztalatok, de amellett a vízügyi ágazat számára kiemelten fontos küldetésnek kell lennie a szemléletformálásnak, megfelelő szintű tájékoztatásnak fontosnak a településeken már alkalmazott jó gyakorlatok bemutatása szélesebb körben való terjesztése.

A legsürgetőbb az adatok és a tervezési csapadék hogyan kezelhető meghatározása, a fentebb felsorolt műszaki feladatok meghatározása. Figyelemmel arra, hogy a települések döntő része nem rendelkezik megfelelő műszaki-szakmai háttérrel.

  • A tabletták jók a férgek számára
  • Hegyvidéki Önkormányzat | Gazdálkodjunk okosan a csapadékvízzel
  • В этот день они празднуют качество своей жизни - так мне объяснял Синий Доктор.

Az állampolgárok védelme és szolgálata érdekében — az önkormányzatok útján — a vízügyi szolgálat elsődleges feladata a műszaki-szakmai tevékenységek támogatása. Az osztály egyik kiemelt feladata a helyi vízkárok elleni védekezés országos szervezése, irányítása, ami leginkább a dombvidéki területek sajátja.

gyermekek férgek okai és kezelése baktériumvírus gombák paraziták különbségek

Fenti jogszabály és az A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása — a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés — az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége! Vagyis a feladat nem csak az államé és az önkormányzatoké, hanem bizonyos körülmények között mindenkié, a belterületi kerttulajdonosoktól kezdve a sok száz hektáros csapadék hogyan kezelhető termelőkig arról nem is beszélve, hogy az elérendő cél - a vízkármentes ingatlan - szintén közös.

Megelőző beavatkozások A vízfolyások, patakok, csatornák lefolyásának biztosítása — eltérő rendelkezés hiányában - a tulajdonos feladata, amit a kijelölt vagy szerződött kezelő, üzemeltető útján lát el. Balatonyi László - A vízügyi igazgatási szervek feladata a kettőnél több települést szolgáló vízkár-elhárítási létesítmények gátak, tározók, stb.

További a témáról