A kerekesférgek nagy termékenysége

Talaj – Wikipédia

Változékonyság 5. Gyorsaság A kiirtó tényezők másik állandó tulajdonsága, mely oly fontos szerepet játszott az élőlények sorában végzett borzalmas aratásban, az időben való gyakoriságuk, visszatérésüknek a kerekesférgek nagy termékenysége egymásutánjuknak gyorsasága. Ennek a fegyvernek is mélyreható nyomait viseli a kiirtott törzsek tömege.

paraziták a gyomorban

A kerekesférgek nagy termékenysége szalagféreg kiutasító szer megállapíthatók azok a ma élő fajok világának arculatán is. Föntebb megállapítottuk, hogy a létében fenyegetett élet a termékenység fokozásában találta meg azt a mentőhorgonyt, melynek segítségével az egyre terjeszkedő és sűrűsödő gyilkoló tényezők megsemmisítő hatása elől megmenekülhetett, mert a termékeny törzsek az ellenséges környezet minden csapása közt megtalálták a módját annak, hogy ismét tovább terjeszkedjenek.

Azonban a védekezésnek ehhez a rugalmas módjához még más valami is kellett: idő!

Gyermekek kerekesférgek és pinworms férgek, hogyan kell kezelni és hogyan

A pótlásnak szánt egyének nemzéséhez és fejlődőséhez, az elnéptelenített területek újra való benépesítéséhez, valahányszor erre került a sor, bizonyos időre volt szükség. És a fennmaradás csak akkor vált szükségessé, ha a védekező törzs harcai közben eléggé tartós nyugalmas időszakokhoz jutott. Azonban a környezet nemcsak térbelileg, hanem idő tekintetében is veszedelmes ellenség. Még annak ellenére is, hogy némely hatalmas gyilkoló tényező – eljegesedés, sivatagkeletkezés, stb.

Másokkal azonban, mint amilyen a szárazság, rossztermés, jégverés, gyakrabban dolgozik. És sok olyan van, melyekkel napról-napra, sőt helyenként szakadatlanul fenyegeti áldozatait; különösen maguk az élő lények fürge és soha el nem fáradó pusztítói társaiknak. Az élet fájának számtalan hajtása a kerekesférgek nagy termékenysége azért pusztult el teljesen, mert a harc időpontjára nem volt felkészülve.

5. Gyorsaság

Amelyik habozva késlekedett, az úton felejtette magát, az abba a a kerekesférgek nagy termékenysége jutott, hogy a gyilkoló tényezők gyorsan megismétlődő rajtaütései a kerekesférgek nagy termékenysége szűkebb térre szorítják és azon is egyre ritkábbá teszik, míg végre a külvilág egy utolsó gyors ütése megadja a kegyelemdöfést. És még a legfürgébb törzsek közül is sok áldozatául esett a külvilág még fürgébb tényezőinek. Amint azonban a kiirtott tömeg, a fajok törzsfájának negatívja, a ki nem elégítő fürgeség bélyegét viseli a kerekesférgek nagy termékenysége, viszont a ma élő fajok világának a homlokára egy másik bélyeg van sütve: a szorgos sietségé.

a kerekesférgek nagy termékenysége szalagféreg betegség a catherine idején

A gyilkoló tényezők gyorsasága ellen az élők világa ugyanazt a fegyvert szegezte. A győztes törzseket megmentő gyorsaságnak nem is egy, hanem három különböző sajátságban van látható eredménye. Ez a munkamegosztás.

hogyan hozható létre szarvasmarha szalagféreg betegség férgek hányinger

Képzeljünk el valamely összetett testet, melynek részei közül kettőnek vagy többnek mozgást kell végeznie. E mozgások végzéséhez akkor kell együttvéve kevesebb idő, hogyha azok egymástól térbelileg elválasztva vagy egymás után folynak el, mintsem ha ugyanazon a helyen és egy időben mennek végbe.

Navigációs menü

Mert az utóbbi esetben a mozgó a kerekesférgek nagy termékenysége valamennyire, kölcsönösen akadályozzák egymást, egymással surlódniok kell. Azonban az élő lények tevékenységei mindig belső mozgásokkal járnak: a külvilágból anyagok jutnak be az élő testek belsejébe, azokon végig haladnak, azokból eltávolíttatnak, az élő anyag részei megváltoztatják a helyzetüket. Ha tehát valamely szervezetnek két vagy több ilyen működést kell teljesítenie – és valóban többet végez a legegyszerűbb élőlény is, hiszen anyagcseréje van, növekszik, szaporodik, stb.

Amazing Microscopic HD Video! Paramecium Feeding!!

Azért nem csodálkozhatunk azon, hogy mindazok a törzsek, amelyek élettevékenységeiket valaha ezen az egyesített módon voltak kénytelenek végrehajtani, kipusztultak és csak olyanok maradtak meg, amelyek legalább fontosabb működéseiket el tudták különíteni időben vagy térben, vagyis a munkát megosztották. Így jött létre az élő világ csodálatraméltó vonása, a szervesség, s csakhamar ezé lett a győzelem.

a kerekesférgek nagy termékenysége féreg elleni felnőttek megelőzésére

Azonban a munkamegosztásnak ez az eredeti, ősi alakja a soksejtű lények esetében természetesen még sokkal élesebbé válik. És a sejtek e különböző csoportjai feladatukat annál a kerekesférgek nagy termékenysége összgyorsasággal végzik, minél jobban – részben vagy egészben – fel vannak mentve a másik részre háramló feladatok teljesítése alól.

a kerekesférgek nagy termékenysége paraziták pollockban

A csírasejteket a szóma táplálja és védi. A szóma pedig, felszabadítva az alól a végtelenül fontos feladat alól, hogy az élet lángját férgek 5 éves gyermekeknél meg nem kisebbedő, soha meg nem szűnő körforgásában megőrizze és a következő nemzedékeknek átadja, teljesen a legközelebbi jelen követelményeinek kielégítését vállalja magára, közben elhasználódik e munkájában és – meghal.

agyférgek tünetei féregtabletták egy antibiotikum

Mert bizonyos változó, de minden fajt illetőleg eléggé határozottan megszabott idő után minden szóma halála bizonyos: egyes kerekesférgek nem élnek tovább két-három napnál, egyes apró szárazföldi fonálférgek ugyanannyi hétnél, az alsórendű rákok mintegy hat hónapig élnek, sok rovar kerek egy évig, az egér ötig, a földigiliszta tízig, a pióca, az éticsiga, a pinty és a házikutya ig, egyes tengeri rózsák, a varangy és a ló a kerekesférgek nagy termékenysége ig, az édesvizi gyöngykagyló, a ponty, a papagáj és a holló –ig, az elefánt ig és az óriás teknős ig.

Különös kép: az élet, mely a környezet halálthozó támadásaival szemben a létért küzd, magában hordozza a halál csíráját, és ez által időt nyerve, életben marad. Azonban a test működései tekintetében a munkamegosztás még fokozódott. A soksejtű állatok szómája legalább is bőrre és bélre tagolódott.

A bél kezdetben egységes, ilyen még a kerekesférgek nagy termékenysége az alsóbbrendű férgeké, azonban a magasabbrendű állatoké már több részre tagolódik; ilyen részei a táplálék felvételére szolgáló garat és gyomor, az emésztőnedveket szolgáltató mirígyek, és a feloldott anyagokat felszívó és azokat tovább adó tulajdonképpeni bél. A bordás-medúzák szervezetében találunk először a táplálék hulladékanyagának eltávolítására való szerveket.

Recent Posts

A gázcsere feladatát eredetileg a bőr végzi a maga egészében, azonban e feladat végzésére a gyűrűs férgektől kezdve külön szervek alakulnak ki.

A vérkeringési szervek feladata lesz a testnedvek tova hajtása, a váz adja meg a nagyobbá és súlyosabbá váló alakoknak a szükséges szilárdságot. És így különülnek el végtelen sorban szervek és működések, míg végül a szóma szinte megszámlálhatatlanul sok, szerkezet és működés tekintetében különböző részre tagolódhatik.

További a témáról