Helminthosporium turcicum pass

Kukorica-szárkorhadás Macrophomina phaseolina Tassi Goid. Butler, Phaeocytostroma ambiguum Mont. Hudson, anamorf: Nigrospora oryzae Berk.

Sutton, S. A kártételt jelentôsen befolyásolja a hibridek szárszilárdsága, a termesztés körülményei helminthosporium turcicum pass, tôszám, tápanyagellátás, a fertôzött növényi maradványok mennyisége stb. A szárkorhadást gyakran követi a szártörés, ez a gépi betakaríthatóságot rontja. A tünetek rendkívül változatosak, ami elsôsorban az adott kórokozótól függ.

Általános tünet a csírakori pusztulás, hiányos kelés korai tünetek. A betegség általában a virágzás utáni idôben válik szembetûnôvé. Elôfordul a hirtelen, sokkszerû hervadás Macrophomina, Cephalo - sporium fajok esetében.

giardia sintomas bebe

A kórokozók fertôzése következtében a legalsó internódiumok kifakulnak, parazita kezelés brt vélemények szilárdítószövetek és a bélszövet károsodik, a szár korhad, és szártörés következik be.

A hamuszürke szárkorhadás Macrophomina phaseolina nyomán a bélszövetben tömegesen képzôdnek a kisméretû mikroszkleróciumok 5. A feocitosztrómás betegség Phaeo - cytostroma ambiguum jellegzetes tünete a gyökereken, alsó szárrészeken megjelenô pikní - diumok tömege, valamint az egészséges és fertôzött szövetek határán kialakuló fekete szövetelhalás 6.

A kórokozók mindegyike fennmarad a talajba került vagy a talaj felszínén lévô fertôzött növényi maradványokban. Egyes fajok Stenocarpella spp. Védekezés: — a legfontosabb védekezési lehetôség az agrotechnikai eljárások betartásában rejlik a monokultúrás termesztés csökkentése, a búzakukorica helminthosporium turcicum pass elkerülése, helyes tápanyagellátás, a hibridnek megfelelô tôszám kialakítása— vetômagcsávázás, — a szárszilárd hibridek termesztése jelentôsen csökkenti a kártételt.

Kukoricacsôpenész és csôrothadás Khuskia oryzae H. A kukorica talán legfontosabb helminthosporium turcicum pass eredetû megbetegedése. A betegség tünetei általában a csôvégi penészedés és rothadás.

NÖVÉNYVÉDELEM 45 (

A nigro - spórás fertôzés következtében a csövek csúcsi része rostokra esik szét, a szemek csíra felôli részén apró fekete pontok jelennek meg. A Bipolaris fajok kártétele következtében csôrothadás alakul ki, a szemek megfeketednek B. A Penicillium fertôzésre zöldes színû penészkiverôdés a jellemzô.

A betegség kialakításában részt vevô gombafajok biológiája változatos. A kórokozók ivartalan konídiumok, piknídiumok vagy ivaros úton képzôdött képletek pszeudotéciumok formájában maradnak fenn a fertôzött gyökérés szármaradványokban, de néhány kivételtôl eltekintve a helminthosporium turcicum pass vetômaggal is terjednek.

Védekezés: — egyik alapvetô védekezési mód a vetômagcsávázás, — a csôfertôzések kialakulásában szerepet játszhatnak a különféle rovarfajok kukori- NÖVÉNYVÉDELEM 45 5camoly, gyapottok-bagolylepke, amerikai kukoricabogár által elôidézett sebzések. Kukorica helmintosporiózisok Cochliobolus carbonum R. Nelson, anamorf: Bipolaris zeicola G. Stout Shoemaker, Cochliobolus heterostrophus Drechs. Leonard et E. Suggs, anamorf: Exserohilum turcicum Pass.

Azóta több szerző sporadikus előfordulásáról számolt be az ország különböző részeiről. Hazánkban jelentős károkat eddig még nem idézett elő. Az USA, és különösen India egyes részein súlyos betegséget okoz. Tünetek és diagnózis: a betegség a növény valamennyi föld feletti részén előfordul. A címer ellevelesedik, torzul, duzzadt lesz.

Suggs, Setosphaeria pedicellata R. Nelson K.

helminthosporium turcicum pass féreg gyógyszer az emberek számára gyorsan

Suggs, anamorf: Exserohilum pedicellatum A. Henry K.

Studia Botanica Hungarica (Budapest, ) | Library | Hungaricana

Shoemaker Magyarországon a helmintosporiózisok a betegséget okozó fajok korábbi elnevezése után okozta megbetegedések jelentôsebb károkat nem okoznak. Az as évek végén és a es évek elején az ún. Az ilyen hímsteril hibridek rendkívül fogékonynak bizonyultak a Bipolaris maydis T-rassza helminthosporium turcicum pass.

A tünetek rendkívül változatosak — csíranövény-pusztulás, gyökérrothadás, szárkorhadás, csôpenész és csôrothadás, a kukoricaszemek elszenesedése B. A kórokozó fajtól függôen a levéltünetek szintén változatosak.

  1. Cernagiliszta kezelése gyerekeknel
  2. Tartalom Előszó
  3. Paraziták a gyomor tünetei
  4. Parazita tunetei
  5. Die sicherste, -wirksamste und erfolgreichste Schutzmassnahme ist die Züchtung von Sorten, die gegen die Krankheitserreger resistent sind.

Az Exsero hilum turcicum a vegetációs idôszak vége felé jelenik meg. A levéllemezen, ritkán a csuhéleveleken nagyméretû, esetenként több cm hosszú, kivilágosodó, orsó alakú foltok jelennek meg. A Bipolaris maydis levélfoltjai korán megjelenhetnek, viszonylag kis méretûek, de gyorsan terjednek, és súlyos levélszáradást okoznak. Az említett gombafajok mindegyike képes a fertôzött növényi maradványokon konídiumokkal áttelelni.

Egyes fajok ugyanitt ivaros úton pszeudo - téciumokat fejlesztenek, és az aszkospórák is részt vesznek a fertôzésekben. Néhány helminthosporium turcicum pass vetômaggal is terjed B.

A szántóföldi növények betegségei

A kórokozók nagy nedves ség igényûek, kedvelik a mérsékelten meleg, páradús környezetet. Védekezés: — egyik legfontosabb feladat az import vetômagtételek ellenôrzése behurcolás veszélye— fontos a vetômagcsávázás, — a fertôzött növényi maradványok mély aláforgatása, — leghatékonyabb és legbiztosabb védekezési eljárás a rezisztenciára nemesítés.

Szemfoltbetegség Aureobasidium zeae Narita et Hiratsuka J.

helminthosporium turcicum pass hogyan lehet gyorsan megszabadulni a parazitáktól és

Dingley syn. Helminthosporium turcicum pass követôen a betegség szinte néhány év alatt az egész országban megjelent, de érdemi kártételrôl nem számoltak be. A leveleken apró, áttetszô, kör alakú foltok jelennek meg átesô fényben jól láthatókamelyeket vörösbarna, antociános szegély vesz körül 7. A foltok közepe kifakul, szürkés színûvé válik, elhalt, és a rajtuk megtelepedô szaprotróf gombák sötét színe miatt kialakul a tipikus szemfolt tünet eye-spot.

Csak nagyon súlyos fertôzés nyomán alakul ki részleges levélszáradás.

ACTA AGRONOMICA TOMUS 6. (A MTA AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1956)

Védekezés: — ellenálló hibridek termesztése, — fertôzött növényi maradványok mély alászántása. Kurvuláriás levélfoltosság Cochliobolus lunatus R. Nelson et Haasis, anamorf: Curvularia lunata Wakk. Boedijn, Curvularia ovoidea Hiroes et Watan. Mun - tanola A betegséget hazánkban kukoricáról nem írták le, de korábban veszélyes kórokozónak mi.

További a témáról